Đèn sưởi nhà tắm Kottmann bóng vàng - Bảo hành 3 năm

ĐÈN SƯỞI KOTTMANN 2 BÓNG VÀNG K2B

Model: K2BH

1.040.000 VNĐ

750.000 VNĐ

ĐÈN SƯỞI KOTTMANN 3 BÓNG VÀNG K3B

Model: K3BH

1.140.000 VNĐ

850.000 VNĐ

ĐÈN SƯỞI KOTTMANN 4 BÓNG ÂM TRẦN K4B-T

Model: K4B-T

1.450.000 VNĐ

1.200.000 VNĐ

ĐÈN SƯỞI NHÀ TẮM KOTTMANN 3 BÓNG VÀNG K3BG

Model: K3BG

1.140.000 VNĐ

850.000 VNĐ

ĐÈN SƯỞI NHÀ TẮM KOTTMANN 2 BÓNG VÀNG K2BG

Model: K2BG

1.040.000 VNĐ

750.000 VNĐ